این مدل خاص دریچه های اسلوت مخصوص کنج ها و تی ها می باشد و قابلیت ساخت آن در تمامی ابعاد طبق سفارش مشتریان می باشد
از مزایای این دریچه می توان ظاهر بسیار زیبا و توزیع هوای متناسب در کل سطح را نام برد.
این دریچه ها در انواع رنگهای مختلف قابل تولید می باشند.
از نکات مهم این دریچه ها نوع هوادهی آنها بوده که هوارا به صورت پرتابی در زوایا تا 70 درجه پرتاب می کنند