دریچه خطی 4 طرفه با دمپر موازی

 دریچه های خطی 4 طرفه با دمپر پره موازی:تفاوت دریچه های خطی 4 طرفه با دمپر پره موازی با دریچه های خطی 4 طرفه در کنترل هوا دهی آنها بوسیله دمپر های پشت دریچه ای گالوانیزه موازی می باشد. این دریچه ها قابلیت نصب انواع ریموت کنترل بروی خود را دارا بوده می می توان وضعیت پرهای دمپر را با آن ها مشخص نمود.

نمودار انتخاب سایز و دیگر پارامتر های دریچه خطی

 از کاربری های مهم آن استفاده در پیشانی یک دیوار بلند می باشد ، نکته قابل ذکر دریچه های خطی 3 طرفه افت فشار بسیار پایین در صنعت توزیع هوا دارا می باشد.