دریچه خطی 4 طرفه با دمپر اهرم کوتاه

 دریچه های خطی 4 طرفه با دمپر اهرم کوتاه:این دریچه همانند دریچه های خطی 4 طرفه  با همان کاربری ها و قابلیت کنترل هوا دهی به مشتریان عزیز عرضه می گردد.

نمودار انتخاب سایز و دیگر پارامتر های دریچه خطی

 از کاربری های مهم آن استفاده در پیشانی یک دیوار بلند می باشد ، نکته قابل ذکر دریچه های خطی 3 طرفه افت فشار بسیار پایین در صنعت توزیع هوا دارا می باشد.