دریچه خطی 4 طرفه

 یکی دیگر از مزایای دریچه های خطی 4 طرفه می توان به توزیع متناسب آن در 4 جهت اشاره نمود و از آن می توان در کاربری های مختلف از قبیل نصب برروی دیوار و سقف اشاره نمود.

 از کاربری های مهم آن استفاده در پیشانی یک دیوار بلند می باشد ، نکته قابل ذکر دریچه های خطی 3 طرفه افت فشار بسیار پایین در صنعت توزیع هوا دارا می باشد.
طول پرتاب متوسط
افت فشار پایین
قابل نصب بر روی جلو زن فن کویل ها
قابلیت ساخت در تمامی ابعاد طبق سفارش مشتری.